Sanshin -taketomi- by -komakichi- #flickstackr

Flickr: http://flic.kr/p/5E4L1

Sanshin -taketomi- by -komakichi- #flickstackr

Flickr: http://flic.kr/p/5E4L1